מאמרים וחדשות משפטיות:

משפט אזרחי מקרקעין ​

 

משרדנו מתמחה בתחום המקרקעין על היבטיו השונים ומספק ללקוחותיו שירותים מגוונים עפ"י צרכי הלקוח הספציפיים:


מכר וקניה – טיפול בעסקאות מכר וקניה של נכסי מקרקעין לרבות עריכת חוזים והסכמים, ליווי משפטי שוטף בכל שלבי העסקה לרבות בדיקת הנכסים והזכויות בו, ליווי הנוגע לקבלת אשראי ומשכנתאות, מיסוי מקרקעין, שעבודים, משכונים, ייצוג במסגרת כינוס נכסים. אנו מטפלים בדירות, מגרשים, בניינים, נכסים מסחריים.

​שכירות – מייצגים הן בעלי נכסים והן שוכרים, הן בדירות פרטיות והן בנכסים מסחריים. השירות כולל עריכת והכנת הסכמים, בטוחות, גביה והכל תוך שמירה על האינטרס והצרכים של הלקוח.​

​מיסוי מקרקעין – משרדנו מבצע עבור לקוחותיו המעורבים בעסקת מקרקעין בתכנון המס ביחס לעסקה הספציפית ובהתאם לצרכיו הכללים של הלקוח המושפעים מהעסקה. בנוסף, אנו פועלים להגשת השגות ועררים על שומות מס בהתאם לצורך תוך פעילות מול רשויות המס להפחתת השומה שנקבעה ככל שניתן בנסיבות כל מקרה ומקרה.​

​רכישת דירה מקבלן: – משרדנו מייצג לקוחות בעסקאות רכישה מקבלנים כששירות זה כולל בדיקת הסכמי המכר של הקבלנים, בדיקת זכויות הקבלנים, בטוחות, ערבויות ושמירה מתמשכת על צרכי ואינטרס הלקוח. ​


​פירוק שיתוף במקרקעין – יצירת שותפויות במקרקעין, הסדרת זכויות וחובות השותפים לרבות בדרך של הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף בין אם בדרך של מכירה או בדרך של רישום בית משותף, חלוקת זכויות, חובות ושעבודים.​

בניה – משרדנו מייצג לקוחות בעלי קרקע המעוניינים לבנות עליה, בין אם בעסקת קומבינציה ובין אם בעצמם. השירות המשפטי כולל ניהול מו"מ עם קבלני בניה שונים וספקים, ניהול כספים ופיקוח על הבניה, התנהלות מול מוסדות פיננסים במקרה של אשראי ומשכנתאות, פעילות מול הרשות המקומית בכל הנוגע להיתרי בניה ועוד.

ניהול נכסים ונאמנויות – למשרדנו לקוחות שברשותם נכסים הדורשים ניהול שוטף כגון תחזוקה, השכרת יחידות, גביה ועוד. משרדנו מספק שירותים אלו תוך שימוש בבעלי מקצוע בהתאם לצרכים הספציפיים.

בתי משפט ובוררויות – משרדנו מייצג לקוחות בבתי משפט ובבוררויות בתביעות הנוגעות למקרקעין כגון דיירות מוגנת, זכויות במקרקעין, פלישה, הסגת גבול, תביעות לפינוי וסילוק יד, הפרת הסכם במקרקעין, משכונים ושעבודים, סעד הצהרתי ועוד.