דיני ירושה

עם פטירתו של אדם זכאים יורשיו, בין אם עפ"י דין ובין אם עפ"י צוואה, לקבל את עיזבונו (נכסים, כספים, מניות, וכו').​

 

ירושה עפ"י דין :

 

ירושה עפ"י דין משמעותה כי המנוח לא הותיר אחריו צוואה ובמקרה זה יורשיו יכולים להיות קרובי משפחתו (בד"כ אישה וילדים אולם, קיימים מקרים בהם למנוח אין צאצאים, או אז יכולים אף הוריו ו/או אחיו להיות יורשיו). במקרה של ירושה עפ"י דין, עיזבון המנוח מתחלק עפ"י מעגלי קירבה משפחתית הקבועים בחוק הירושה, תשכ"ה - 1965.

 

ירושה עפ"י צוואה:

 

כל אדם יכול לצוות את רכושו לכל מאן דבעי, בין אם לקרובי משפחתו ובין אם לכל אדם ו/או ישות

משפטית אחרת.במקרה בו אדם עורך צוואה, יכול אותו אדם לצוות חלקים מסוימים מעיזבונו לפלוני וחלקים אחרים מעיזבונו לאלמוני. למשל, אדם יכול לצוות את החלק של דירה בבעלותו בחלקים לא שווים ליורשים שונים - זאת בניגוד לירושה עפ"י דין.ישנם מספר סוגי צוואות כגון: צוואה בע"פ, צוואה בכתב, צוואה בפני עדים וצוואה בפני רשות.
לרוב נהוג לערוך צוואה בפני עדים. קרי, המצווה או מי מטעמו מנסח צוואה בכתב עלייה חותם המצווה בפני שני עדים שאינם נהנים מהעיזבון, אשר אף הם חותמים כעדים לחתימת המצווה על הצוואה. בכל מקרה, מומלץ לערוך צוואה בפני נוטריון שהוא מוגדר בחוק כרשות שיפוטית לכל דבר ועניין., וזאת על מנת שזו תיערך כדת וכדין, ולא יפלו בה פגמים אשר עלולים חלילה להביא לפסילתה או לנקיטת הליכים משפטיים כנגד העיזבון. 

חשוב לזכור! על המצווה להיות כשיר מבחינה פיזית ונפשית, ולהיות מעורה במקום ובזמן שאם לא כן, עלולה להיפסל צוואתו. במקרה שיש לעיזבון חובות  רשאים הנושים לדרוש את המגיע להם מאת עיזבון המנוח, ורק לאחר כיסוי החובות לנושים ניתן לחלק את שאר העיזבון בין יורשי המנוח.

מנהל עיזבון:

 

ישנם מקרים בהם המצווה מבקש למנות מנהל עיזבון על מנת שיחלק את העיזבון בין היורשים השונים. מנגנון זה חשוב בעיקר במקרים בהם יש בעיזבון המנוח נכסים רבים, אשר יש לרכזם ולנהלם באופן מניב עד לחלוקת העיזבון בין היורשים.

צו ירושה או צו קיום צוואה:


על מנת להיות זכאי לחלוקת העיזבון כיורש, יש לבקש צו ירושה או צו קיום צוואה (ככל שקיימת צוואה), אשר בלעדיהם אין זכות ליורש/ים בעיזבון. על מנת להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני האזורי, שהינם שני גופים בעלי סמכות מקבילה לעניין זה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה הנפקת הצו לוקחת בד"כ כ- 8 עד 12 שבועות.

עפ"י הדין אסור לאדם לעשות עסקה ברכוש המגיע לו עפ"י ירושה או עפ"י צוואה, וזאת עד לאחר שהצוואה או הירושה נכנסה לתוקף וקיבלה את אישורו של רשם הירושות או בית הדין הרבני.

 

המשרד עוסק בבקשות לצווי ירושה ובמגוון הנושאים המשפטיים הקשורים בטיפול בירושות ויישוב סכסוכים בנושא. הכנת צוואות נוטריוניות ובקשות לקיום צוואה, כינוס נכסים, ניהול תיקי עיזבון, פירוק שיתוף במקרקעין וניהול תביעות בבתי המשפט בנושאים אלו.

 

בכדי למנוע תקלות,מומלץ לפנות למשרד עורכי דין העוסקים בתחום,ובמקרה שלנו למשרדנו,